Stijn van Dongen


Vreugde

een clown, een dronkaard en een monnik
op zoek naar waarheid en vreugde
vonden de waarheid.  ze ging in vermomming
en zei verlegen … noem me maar leugen

de clown zweeg.  keek beteuterd
met grote ogen de waarheid aan.
pakte voorzichtig haar vermomming
en huilde tranen met tuiten.

de dronkaard mompelde.  keek weg.
zei liefje wat maak je me nou?
zo mooi was je nog nooit.
en huilde tranen met tuiten.

de monnik sprak.  keek opgetogen.
vroeg de waarheid van alles
en nog wat.
maar tranen ho maar.