Gedichten

Een aantal van de gedichten die hieronder staan heb ik leren kennen door de vaak schitterende poeziekaartjes van (stichting) Plint. Sommige heb ik ontmoet door de rubriek (en het navolgende boek) van Gerrit Komrij in NRC Handelsblad, genaamd In Liefde Bloeyende, en uit de drie verzamelwerken van zijn hand De Nederlandse poezie van de [twaalfde tot en met zestiende | zeventiende en achttiende | negentiende en twintigste] eeuw in 1000 en enige gedichten. Een aantal heb ik leren kennen door Inez Ederveen. Het boek Prediker bevat vele passages van grote schoonheid en zeggingskracht.

Deze pagina en de hierin gerefereerde paginas krijgen wekelijks ruim duizend hits, het merendeel afkomstig uit Belgie.

Waarschijnlijk is het publiceren van andermans gedichten zoals hier gebeurt wettelijk verboden, en dien ik te hopen op coulantie van de eigenaars van de auteursrechten ingeval hunner aandacht onverhoopt op dit uithoekje gevestigd zou worden. Het zijn paginas van een liefhebber voor andere liefhebbers. Ik vermoed dat fora als deze de verkoop van gedichtenbundels slechts stimuleren, en ik lijd niet aan verzamelwoede. Maar goed, dit zijn uitvluchten natuurlijk. Het staat in mijn agenda genoteerd dat ik deze kwestie onvervaard dien aan te pakken. Ik stel het op prijs als belanghebbenden contact met me opnemen (dit is inderdaad lui, niet onverveerd).

Van een aantal klassieke dichters en auteurs is (een deel van) het verzamelde werk te vinden bij het Laurens Janszoon Coster project. Zoals Herman Gorter (bijvoorbeeld de Mei), J.A. dèr Mouw, en Multatuli (ook de Max Havelaar).

Prediker (Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees - Boek 1, Vers 5)

Kent iemand dat gevoel - J.A. dèr Mouw (Kent iemand dat gevoel: 't is geen verdriet,)
voor mekaar - Herman de Coninck (Vroeger hield ik alleen van je ogen)
o, ik weet het niet - Herman de Coninck (o, ik weet het niet)
November - Herman de Coninck (Er hangen nog twee blaren)
Harmonie - Gerrit Komrij (Je hebt een tuin. Daar loop je 's avonds in.)
Hebben en zijn - Ed Hoornik (Op school stonden ze op het bord geschreven)
Daglicht - Judith Herzberg (Uit chaos van lakens en)
Fragment uit de Mei van Herman Gorter (Weet iemand wat op aard het schoonste is,)
Eb - M. Vasalis (Ik trek mij terug en wacht.)
zonder titel - M. Vasalis (Het enige dat oud lijkt is dit ogenblik)
zonder titel - M. Vasalis (De tijd, het stromende getij)
Zuiver - Jotie T'Hooft (Zuiver komt de avond af, liefste)
Vera Janacopoulos - Jan Engelman (Ambrosia, wat vloeit mij aan?)
Daimoon megas - Christine D'haen (Mijn daimoon bedroefde bij nacht mijn bloed:)
Glorie - Tom van Deel (Het is weer helemaal genieten. Zo)
Kwatrijn van Jacob Israel de Haan (De Dood bestaat niet. Hij is maar geschapen)
Voortplanting - Jan Kal (Droogbloeier, muurbloem, prikneus, franjezwam ..)
Andante - Anna Enquist (Als de tocht niet meer voert naar de)
Het egeltje - Ida Gerhardt (De egel komt in 't eendere schemeruur)
Zij is een huls van vlees - Cees Nooteboom (Zij is een huls van vlees die stilligt op een steen,)
Enkel dit - Johanna Kruit (Van alle dingen enkel dit)
Op een gekleurde stuiter - Simon Vestdijk (Vaak heb ik aan uw kleur'ge roem)
Portret van een witte muis - C. Buddingh' (het is niet voldoende / een lap linnen van twee bij twee meter)

De Brievenbus Wou Niet Meer - Annie M.G. Schmidt


Vreugde - Stijn van Dongen (Een clown, een dronkaard en een monnik)
Vreugde (lange versie) - Stijn van Dongen

Back to Stijn's index page.